OHSAS 18001

OHSAS 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış "iş sağlığı ve güvenliği" standardıdır. Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001'in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır. OHSAS 18001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütün oluştururlar.

OHSAS 18001, ISO (Uluslararası akreditasyon kurumu) tarafından DEĞİL; İngiltere'nin kısa adı BSI olan (British Standarts Institute=İngiltere Standartlar Enstitüsü) tarafından yayınlanmış "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği" (OHSAS) standartıdır. ISO tarafından geliştirilen İş Güvenliği standardı ISO 45001' dir. İş yeriniz de oluşabilecek tüm detaylı risk potansiyellerini, iş kazası, yangın, iş kazası, meslek hastalıkları gibi tüm iş risklerini önceden tahmin ve detaylı incelemelerle tespit ederek, her olası risk ve kaza durumunda yapılması gerekenleri öncelikle hiç olmaması yönüyle ele almanızı, plan yapmanızı, engellemenizi, hazır olmanızı sağlamanıza yardımcı olan standarda OHSAS 18001 Standardı denir.

OHSAS 18001‘ e sahip olabilmek için işçi sağlığı ve işyeri güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması şartı yerine getirilmelidir. Aktif olmayan pasif ve dikkatsiz çalışma ortamları aşırı gürültülü zihinsel olarak güvenlik sağlayan duyusal yetenekleri azaltan çalışma ortamları (aşırı parlak, gürültülü) iş kazalarına neden olabilmekte istenmeyen sonuçları beraberinde getirebilmektedir. Tehlike analizlerinde risk sırası gözetilerek yapılan çalışmalar daha başarılı sonuçlar sunacaktır.Açıklayıcı olması gereken TEHLİKE UYARI panolarının amacı dikkati dağılmış olabilecek kadar yorulmuş risk seviyesindeki personelin tehlikeyi fark etmesini sağlamak için dikkat çekici olarak yapılmaktadır. Iso 18001 Ohsas belgesi alınma sürecinde bu yazılar uyarılar eksiksiz olarak tamamlanmalıdır.

İlk defa 1999’da yayımlanmış olan OHSAS 18001, 2007 yılında yeni sürüme kavuşmuş olup halen aynı OHSAS 18001 belgesi sürümü devam etmektedir. Bununla birlikte ISO 45001 standardının çalışmaları devam etmekte olup 2017 yılın da yayımlanması beklenmektedir

G-F0JXCHNWGG